یا بن الحسن...

  • ۱۲:۲۲

سعی کردم به تو مشغول شوم حیف شد مشغله پیدا کردم
یا بن الحسن من سره اینکه به تو دل دادم، با همه مساله پیدا کردم


در نمازم خم ابروی تو را ، در قنوتم گله پیدا کردم
انتظار این همه انصاف نبود ، مردم و فیصله پیدا کردم


از خودم دور شدم کاری کن ، گم شدم گور شدم کاری کن

  • ۱۶۷
حجاب یعنی
من انتخاب می کنم
که
تو
چه ببینی....
نویسندگان
پیوندها
Designed By Erfan Powered by Bayan