پاییز ...

  • ۱۲:۳۶پاییز 
میرسد
که
مرا
مبتلا
کند...


علیرضا بدیع


  • ۱۶۴
حجاب یعنی
من انتخاب می کنم
که
تو
چه ببینی....
نویسندگان
پیوندها
Designed By Erfan Powered by Bayan